HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bedrijven die zich bezig houden met voedsel dienen alle aspecten van het proces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit komt erop neer dat bedrijven erop moeten letten dat er zo weinig risico is op besmetting.

Zo dienen bijvoorbeeld koel- en vriescellen voortdurend bewaakt en geregistreerd te worden. Alle processen rondom de bewaking worden door de bedrijven zelf uitgevoerd en bestaat uit zeven kernpunten:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.