GMP+

GMP staat voor Good Manufacturing Practice. Dit houdt in dat er op een goede manier wordt geproduceerd. In deze norm is van A tot Z vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. Op deze manier wordt een beheersysteem voor de voedselveiligheid gerealiseerd dat geldt voor alle schakels in de voedselketen.