BRC Food

De BRC standaard voor voedselveiligheid is een wereldwijde standaard. Deze standaard is ontwikkeld om voor richtlijnen te zorgen die betrekking hebben op de voedselveiligheid. De richtlijnen zorgen ervoor dat ieder bedrijf dat zich met voedsel bezig houdt goede productiemethoden vaststelt, zodat er veilig geproduceerd kan worden en dat de producten voldoen aan de kwaliteitseisen en de regelgeving.